Medlemskap

 

Önskar du bli medlem i Scanian Art Group?

Till SAG kan du inte söka medlemskap på traditionell sätt, men berätta det för någon av oss. Kanske blir du då föreslagen.

Förslag till nya medlemmar skall komma från medlemmar i gruppen.
Konstnärliga meriter och uttryck har förstås stor betydelse, men vi lägger också stor vikt vid förutsättningar för väl fungerande gemenskap och lust till samarbete.
Här i gruppen " drar vi alla vårt strå till stacken" efter förmåga och möjlighet.
Medlemmar betalar medlemsavgift årligen.

Kostnader som uppstår i samband med utställningsarrangeman o.dyl. betalas av deltagarna.

Vi lägger då och då "locket på" för medlemstillväxt, eftersom vi som grupp inte vill växa alltför snabbt.
Just nu är vi 18 st medlemmar och har tagit beslut om att bli maximalt 21 st tills vidare.

Medlemskap i föreningen sker genom inbjudan och kan alltså inte sökas. 

Medlem i Scanian Art Group kan förete förslag till ny medlem.

Förslag skall åtföljas av noggrann presentation inför medlemmar och styrelse.

Förslag till ny medlem måste, i samband med ett årsmöte eller medlemsmöte, vinna gillande hos samtliga medlemmar för att medlemskap skall erhållas.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy